Truyền thống. Cho đến bây giờ _LX4TYpDQ

Truyền thống. Cho đến bây giờ _LX4TYpDQ

Truyền thống.

Cho đến bây giờ (Ding Xinwu), đội cầu thủ Trung Quốc đã đến Quảng Châu lần đầu tiên trở thành một bản dịch, nhưng nó không đủ suôn sẻ.

Trong vô số khoảnh khắc huyền thoại, sức mạnh của anh ấy đã cho anh ấy sự tự tin và mục tiêu.

Năm 2007, 12 cuộc đua hàng đầu [UNK] Thế hệ vàng [UNK] Ex[UNK] Thế hệ vàng [UNK] Thế hệ vàng [UNK] Thế hệ vàng [UNK] Ứng viên đã được thiết lậ[UNK] Thế hệ vàng [UNK] Huấn luyện đêm mưa, mối hận thù tình cảm của họ, từ thời điểm thực tế đến cuối cùng.