Năm người bóng đá Biểu đồ kích thước tiêu chuẩn _9PwEGqw4

Năm người bóng đá Biểu đồ kích thước tiêu chuẩn _9PwEGqw4

Năm người bóng đá Biểu đồ kích thước tiêu chuẩn , hệ thống dây tiêu chuẩn, màu xanh lá cây logo, năm người bóng đá Kích thước tiêu chuẩn Đồ thị tiêu chuẩn Sân bóng đá Chiều dài 68 m, chiều rộng là 28 m, chiều rộng dòng địa điểm không quá 8 cm.

Chiều dài của địa điểm bóng đá năm người không quá 120 mét hoặc dưới 90 m, chiều rộng không quá 90 mét hoặc dưới 45 mét (chiều dài của lĩnh vực cạnh tranh quốc tế không được quá 110 m hoặc dưới 100 mét,kubet 868 không quá 75 mét hoặc dưới 64 mét).

Trong mọi trường hợ. Quy tắc cạnh tranh: 1.

Cuộc thi được chia thành hai rư